Pályázatok

A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében

DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007

Városközpont, Művelődési Központ felújítás

Nagyatád Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DDOP-2007-4.1.1.A „Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása” című pályázati felhívás keretében. A városközpont fejlesztése, épületeinek korszerűsítése a város különböző területein valósul meg. A fejlesztés elsődleges célja a közösségi, gazdasági, valamint a városi, térségi funkció erősítésével a város lakosságmegtartó képességének, illetve turisztikai vonzerejének növelése. A pályázat több projektelemből tevődik össze. A „rehabilitáció” során felújításra kerül a Művelődési Központ, a Vásárcsarnok, a szabadtéri piac, a sétáló utca egy része, valamint zöldterület növelés, parkolók, nyilvános illemhely és extrém-sport pálya kialakítása valósul meg.

A projekt elbírálása kétfordulós eljárásrend szerint történt. A projektfejlesztés időszakában az építési engedélyes, a kiviteli tervek, valamint az akcióterületi terv elkészült. A mérföldkövek teljesítését követően a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Támogatási szerződés megkötésére 2010. július 26-án került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint közreműködő szervezettel.

Az önkormányzat az építésre, valamint az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat lefolytatta. Ezt követően a munkaterületek átadásra kerültek és a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.

 

A projekt tartalma:

1. Nagyatádi Művelődési Központ külső és belső felújítása

A beruházás keretében a meglévő közösségi funkciók jobb kihasználása és újabb funkciók kialakítása érdekében megvalósul a Művelődési Központ elavult, korszerűtlen épületének külső és belső felújítása. A kulturális és közösségi életben kiemelkedő szerepet betöltő épület fejlesztése során megvalósul a színházterem nézőterének, színpadtechnikájának, gépészetének cseréje, az épület teljes körű akadálymentesítése, a városi televízió stúdiójának áthelyezése, továbbá a vizesblokkok cseréje. A felújítást követően az intézmény új funkciókkal is bővül, mivel az alagsor hasznosításával ifjúsági közösségi tér, zenekari próbaterem, internetszoba kerül kialakításra. Az épületben kiépítésre kerül egy kávéház is, amelynek megközelítése az utcáról és az épületből egyaránt biztosított. A kávéház működése internet kávézói funkcióval is ellátásra kerül a fiatal lakosság igényeinek megfelelően.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

- Építés - felújítás (2000 m)

4050 m2 falfelület festés

3746 m2 burkolat készítés (padlóburkolat, álmennyezet, homlokzatburkolat)

nézőtér felújítása (242 m2), színháztermi székek teljes cseréje

szakköri helyiségek, próbatermek kialakítása

teljes körű akadálymentesítés megvalósítása lift, emelő szerkezet beépítésével

Kávéház kialakítása (138 m2), pultrendszer kiépítése

 

2. Vásárcsarnok felújítása, belső átépítése, bővítése, valamint a szabadtéri piac felújítása projektelemek

A projekt keretében kivitelezésre kerül a városközpont peremén elhelyezkedő Vásárcsarnok felújítása, korszerűsítése. A munkálatok során sor kerül a csarnok külső és belső megjelenésének esztétikusabbá tételére, a meglévő funkciók megerősítésére, új üzlethelyiségek kialakítására, valamint a fűtésrendszer cseréjére. Ezen kívül az épületben a meglévő illemhelyek felújítása mellett, egy akadálymentes illemhely is helyet kap. Az árusító helységek funkciójukban - az új szolgáltatásként megjelenő - gombavizsgáló helyiséggel bővülnek. A Vásárcsarnok mellett elhelyezkedő szabadtéri piac területének felújításával igényesebb, Nagyatád belvárosához méltóbb megjelenésű terület jön létre. A piac új térkő burkolatot kap, biztosítva az árusok autóval történő biztonságos behajtásának és parkolásának lehetőségét.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

784 m2 épület felújítás

új árusító padok elhelyezése

Teljes piac terület megújítása (3592 m2)

2963 m2 térburkolat

 

3. Sétálóutca bővítése, zöld terület növelése, nyilvános illemhely kiépítése, térfigyelő kamerák elhelyezése projektelemek

A sétáló utca jelenlegi nyomvonalának meghosszabbítása összeköttetést biztosít a Sportcsarnokkal, a Vásárcsarnokkal, az Autóbusz állomással, valamint a központi sírkerttel. Az új szakasz díszkő burkolatot kap, továbbá a nyomvonala mentén kandeláberek, egységes arculatú utcabútorok kerülnek kihelyezésre. Ezen a területrészen kap helyet a jelenlegi trafóház meghosszabbításával egy nyilvános illemhely is. A terület közbiztonságának növeléséhez két térfigyelő kamera kerül elhelyezésre, amelyek a terület két legforgalmasabb részét a Városi Sportcsarnok és a Vásárcsarnok előtti részeket figyelik.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

sétáló utca bővítése (70 m2)

utcabútorok kihelyezése: 20 db pad, 35 db szemetes láda

386 m2 felújított zöldfelület

559,82 m2 új zöldfelület kialakítása

3179,38 m2 új füvesítés

17,5 m2 akadálymentesített illemhely

2 db térfigyelő kamera

 

4. Extrém sportpálya kialakítása

A pályázat keretében kialakításra kerül egy extrém pálya, megteremtve ezzel a gördeszkások és kerékpárosok számára a biztonságosabb sportolás lehetőségét. A pálya kialakításának alapvető célja a sportolási és szórakozási lehetőségek bővítése, valamint a közlekedésbiztonság növelése. Az extrém sportpálya meglévő burkolatának alapterülete összesen 922 m2, amely nem kerül felújításra. Az extrém játékok felülete 315 m2.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

6 db játékelem

1053 m2 aszfaltfelújítás

300 m2 tereprendezés

 

5. Parkolók fejlesztése, új parkolók létesítése, vonalas infrastruktúra korszerűsítése

A projekt keretében a Szent István park, a Sportcsarnok, valamint a Vásárcsarnok szomszédságában, a sétáló utca és a város környezeti színvonalához illeszkedő térítés nélkül használható parkolóhelyek kerülnek kialakítása, a Sportcsarnok, az Extrém pálya, a Vásárcsarnok, továbbá a piac forgalmának kielégítésére. A csarnokot körülvevő út újraaszfaltozásával, a szomszédságában kialakításra kerülő parkoló helyek közlekedésbiztonsági és balesetvédelmi szempontoknak megfelelően megközelíthetővé válnak. Ezen kívül a parkolási lehetőség a Kolozsvári utcai árok - csapadékvíz elvezető csatorna - lefedésével is bővítésre kerül.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

95 db parkoló kialakítás

1954 m2 útfelújítás

926 m2 térburkolás

1954 m2 aszfaltozás

290 fm csapadékvíz elvezető csatorna

 

Az említett projektelemeken kívül az építészeti elemek kivitelezésével párhuzamosan megvalósításra kerülnek különböző közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, valamint „hagyományőrző” tevékenységek.

 

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja:

Kivitelezése kezdete: 2010. augusztus 26.

Befejezés tervezett időpontja: 2011. június 24.

 

A projekt kezdetének és befejezésének várható időpontja:

A projekt kezdete: 2009. június 25.

A befejezés várható időpontja: 2011. június 24.

 

Támogatás mértéke: 79,78 %

 

A projekt költségvetése:

Projekt összköltsége: 602.457.000 Forint

EU támogatás összege: 480.690.000 Forint

Önrész: 121.767.000 Forint

Megpályázott EU Önerő Alap: 30.986.000 Forint

vissza