Katonatörténeti kiállítás - Jelvények az első világháborúból

Jelvények az első világháborúból

A katonatörténeti kiállítás világháborús emlékeket bemutató termében látható az a 360 db-ból álló jelvénygyűjtemény, amely a kivadári gróf Somssich család hagyatékából származik.

Sallay Gergely Pál "Mindent a hazáért!" című könyvében írja, hogy az "osztrák-magyar katonai alakulatjelvények az első világháborús tárgyi emlékek különleges és világviszonylatban is egyedülálló csoportját alkotják".
A jelvények a fronton harcoló katonák együvé tartozásának, bajtársiasságának frappáns kifejezői voltak. Rendkívüli népszerűségnek örvendtek, nem csupán a katonák, hanem a hátország polgári lakossága körében is: emlékül tették el, ruhájukra tűzték vagy szisztematikusan gyűjtötték őket, mint gróf Somssich Géza is. A gyűjtői lelkesedést motiválhatta hazafias érzés és jótékonysági szándék egyaránt, ugyanakkor "az a tudat is, hogy történelmi események részesévé tették tulajdonosukat".

A jelvények hírt adtak a háború jelentős hadi eseményeiről, megörökítették a harcok helyszíneit és résztvevőit, emléket állítottak egy-egy alakulat hősies harcainak, harctéri helytállásának - kifejezték tehát a nehéz körülmények között összekovácsolódott közösségek önbecsülését.

(Irodalom: Sallay Gergely Pál: Mindent a hazáért! Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulat- és emlékjelvények. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2010.)

 

 

A központi hatalmak uralkodóit ábrázoló propagandajelvény: II. Vilmos német császár, Ferenc József, az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója és V. Mohamed török szultán.
A közvetlenül a hadüzenetet követő első napokban megjelent jelvény műanyag (celluloid) bevonatú, egyszerű rajzú, papírbetétes kitűző. A szövetségesek összefogását volt hivatott hirdetni.

 

 

A bátorságukról híres somogyi bakák kaposvári gyalogezredének ezredjelvénye. A 44-es "rosseb"-bakák a háború kezdetétől kivették a részüket a harcokból, s a sorra végigjárt harctereken egyre véresebb hírnévre tettek szert. Illyés Gyula is megemlékezett róla, hogy már a háború kezdetén "négy hónap alatt négyszer semmisült meg s négyszer támadt fel újra" a legendás kaposi ezred. A háborús években a szerb fronton egyszer, az orosz arcvonalon összesen tizenegyszer kellett teljes létszámra feltölteni a legendás csapattestet...

A témával kapcsolatban továbbiak: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/05/09/a_kaposvari_rosseb_bakak_utja_a_vilaghaborus_csataterekig

 

 


AZ 1917. évi, negyedi harctéri karácsony emlékére kiadott jelvény: "4. Karácsony a harcmezőn 1917".
A fémlemezből készült szürke színű jelvényen különlegesen szép a piros gyertyákkal feldíszített zöld fenyő.

A frontokon és a hátországban töltött karácsonyokról több is olvasható itt: http://elsovilaghaboru.com/tortenete/#karacsony1914

 

 


A 3. harctéri karácsonyra kibocsátott emlékjelvény eredeti kartonon.
A jelvényt a császári és királyi (K.u.k.) Hadügyminisztérium által működtetett Kriegsfürsorgeamt (Hadsegélyező Iroda) adta ki. Ennek magyar megfelelője volt a magyar királyi Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyező Hivatala, amely szintén több jelvényt adott ki.

 

 Ez a szép, zománcozott jelvény igazi különlegesség: a világháború alatt Nagyatádon működött hadi kórháznak állít emléket.

 

 

Ez a jelvény a háború során kiképzett egészségügyi kutyáknak állít emléket. A kutyák főként a sebesültek felkutatásában és szállításában segítettek. A kutyák az emberi szem által nem látható rejtett helyeken (erdőben, magas vetésben, földmélyedésben, összeomlott házak romja alatt) fekvő sebesülteket megkeresték, és az egészségügyi személyzetet oda vezették. A hadi alkalmazásban álló kutyák nem ugatással figyelmeztettek, hanem a sebesült egy ruhadarabját vagy használati tárgyát vitték oda a kutyavezetőhöz.
A egészségügyi kutyákat általában vörös kereszttel ellátott zászlócskával jelölték, valamint sebkötöző csomaggal és kulaccsal szerelték fel őket .

További olvasnivaló a témában: http://nagyhaboru.blog.hu/2010/10/28/egeszsegugyi_kutyak_es_tarsaik_az_elso_vilaghaboruban_1_resz
vagy itt: http://index.hu/nagykep/2012/10/14/allatok_a_modernkori_hadviseles_hajnalan/

 

 


Sebesülési emlékérem német és magyar felirattal, valamint latin "A hazáért" kifejezéssel. A szám és a csík a sebesülések számát mutatja ezen és a következő két jelvényen is. A piros csík a vér színére emlékeztet.

 

 


Sebesülési emlékérem

 

 


Sebesülési emlékérem

 Címkék: