Szemléltető falikép adatbázis

Iskolai szemléltető faliképek országos adatbázisa

2011-ben Pásztor Andrea muzeológus koordinálásával (Janus Pannonius Múzeum, Pécs) jött létre az iskolai szemléltető faliképek országos adatbázisa. Az adatbázisban jelenleg 22 múzeum és iskola anyaga található, összesen 2875 db szemléltető falikép.

Az adatbázisban szerepelnek a nagyatádi Városi Múzeum gyűjteményében található szemléltető faliképek, továbbá az Ady Endre Gimnázium rendkívül érdekes és értékes, gazdag tematikájú biológiai szemléltetőképei. (Feldolgozásukat Czimmermann Béláné, a gimnázium biológia tanárnője segítette.) A nagyatádi anyagról a reprodukciókat Kóczián Zoltán Gergely, a leírásokat Haptman Gyöngyi készítette.

Az iskolai szemlélető faliképek értéke és esztétikuma
(Pásztor Andrea nyomán)

Az iskolai szemléltető faliképek azzal a szándékkal jöttek létre, hogy a tankönyvi szövegeket, a tanár magyarázatát kiegészítve könnyen felfoghatóvá tegyék a tananyagot. A legkorábbi,ritka darabok fa- vagy rézmetszetek voltak, de minden korban készültek szabadkézzel festett iskolai szemléltetőképek is. Elterjedésüket a litográfia térhódításának köszönhetik. Az iskolák számára készült képsorozatok már a 19. század közepén több műhelynek adtak biztos bevételt Európa-szerte. A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a 19. század végétől ügyelt arra, hogy a szemléltetőképek művészi kivitelükkel az iskolások esztétikai fejlődését is szolgálják. Nem egy elemi iskolai sorozat elkészítésére pályázatok útján országos hírű művészek kaptak megbízást. A középiskolai, főként természettudományos szemléltetőképeket a tudományban is jártas – sokszor művésznek indult – szakemberek készítették. Az aprólékos, igényes kivitelű műveken a kezdetektől napjainkig nyomon követhető a nyomdatechnika fejlődése.

Történeti források

A szemléltetőképek egyúttal történeti források is, hiszen rájuk nyomja bélyegét a kor, amelyben születtek. Nemcsak a tantárgyi tudást közvetítik, hanem segítik a gyermekek szocializációját, eligazodását a társadalomban. Tudnunk kell azonban, hogy a szemléltetőkép sorozatok és az egyes faliképek tematikái mindig valamilyen politikai, kulturális vagy tudományos koncepció alapján születtek, ennek megfelelően eszméket, etikai vagy tudományos normákat is tükröznek.

Az adatbázis funkciója, használata
A gyorsan változó oktatástechnika korában a szemléltető képek sorsa az elévülés. Helyüket átveszik a projektorral vetíthető digitális képek. Egy online, bővíthető adatbázis felhívhatja a figyelmet e veszélyeztetett műtárgytípus jelentőségére, és lehetőséget ad a még meglévő gyűjtemények széleskörű hozzáférhetőségére.
Az adatbázis széleskörűen használható az iskolai oktatásban (is). Ehhez további lehetőséget nyújt, hogy a regisztrált felhasználók saját válogatásokat és óravázlatokat készíthetnek, valamint irodalmat is találhatnak, amely segíti a feldolgozást. Az adatbázis tehát nem lezárt, regisztrált felhasználók bármikor bővíthetik, ennek előmozdítására szolgál a „Keressük!” menü.

Mindenkinek jó böngészést, hasznos, kellemes szórakozást kívánunk!

Címkék: