19 éves az NVTV

19 éves az NVTV

Mindenkinek az életében fontosak a születésnapok. Ki könnyebben, ki nehezebben éli meg őket. A Nagyatádi Városi Televíziónak is van születésnapja. Február 12-én immár 19 éves lesz, melyet egy kis időutazással teszünk emlékezetessé 2015-ben.

A Nagyatádi Városi Televíziót néhány lelkes nagyatádi álmodta meg, s az idő múlásával az álomból valóság lett. Nézőink az első adást 1996. február 12-én láthatták. Akkor Fülöp Márti köszöntötte Önöket. Azóta többen, többféle formában dolgoztak a tévénél, egészen 2009-ig. Ekkor integrálták be a televíziót a Nagyatádi Kulturális és Sport Központba. Négyen dolgozunk azért hétről hétre, hogy minden olyan eseményről beszámoljunk Nézőinknek, amelyek érdekesek és amelyek városunkban történnek.

Az elmúlt pár év mozgalmasan telt számunkra. A művelődési ház felújításával nekünk is költöznünk kellett. Először a Mártírok utcába mentünk, ahol bő egy évig tartózkodtunk. Onnét átköltöztünk a régi zeneiskola épületében, ám mivel azt is felújították, ezért 2013 decemberében átpakoltunk az egykori Éltes Mátyás Általános Iskolába.

2014 áprilisában költözhettünk vissza a megszépült művelődési házba, új nevén a kulturális központba. Ennek idén immár egy éve lesz. Azóta belaktuk az épületrészt és megpróbáltuk otthonossá tenni. Igaz, hogy az eredeti stúdiónk csak a 19. szülinapra készült el, de megérte a várakozás, hiszen ilyen szép stúdióval nem minden városi televízió büszkélkedhet.

A 90-es évek elején merült fel először a helyi média megalapításának gondolata. A helyi televízió létrehozásának feltételeit az akkoriban aktív közösségi életet élő politikai, társadalmi és civil szervezetek közösen dolgozták ki. Ebben az időszakban a városban szórványosan, területileg szétszórtan működő kisközösségi antennarendszerek egységesítésével és összekapcsolásával kezdődött a műszaki feltételek megteremtése. Ezzel egyidőben a törzshálózati rendszert üzemeletető Lát-Sat Kft., és a szolgáltatást igénybe vevők anyagi támogatásának, valamint az ORTT pályázatokon elnyert összegnek köszönhetően sikerült megvalósítani a kábelhálózat kiépítését és beszerezni a stúdió induló eszközállományát.

  A pénzügyi lehetőségek miatt 1995-ben a televízió berendezései megközelítették a profi kategória alsó szintjét. Akkoriban a stúdiótechnika teljesen Hi-8-as technikán alapult. A korszerű technikai berendezések beszerzését követően alakult meg egy három fős technikai stáb, akik nagy lelkesedéssel, odaadással, időt és fáradságot nem kímélve próbálták elsajátítani az eszközök használatát.

  A szerkesztett adások létrehozásához persze nem volt elegendő a technikusi munka, a műsor elkészítéséhez hozzátartoznak a szerkesztői feladatok is. „Riporter kerestetik" címmel kollégákat és kolléganőket kerestünk és találtunk a népes számú jelentkező között. Ezt követően kezdődött meg az érdemi munka. Az első szerkesztett adás - a mai hírműsorhoz hasonlóan - közel egy órás volt, melyet több hetes forgatói, szerkesztői és vágói munka előzött meg. A Nagyatádi Televízió minden tagja nagy izgalommal várta az első adáskezdést, amely 1996. február 12-én volt.  

   1999. december 31-én a kábeltelevízió üzemeltetője és a fenntartó közötti szerződés megszűnt, ezért 2000. január 1-jétől egy új gazdasági formában (Rinyamenti Térségfejlesztési és Információs Közhasznú Társaság, RITIN KHT ) működött tovább a televízió.  

  Az ezredfordulótól a régi-új stábnak köszönhetően az intézmény Nagyatádi Városi Televízió néven egy új struktúra szerint kezdett el működni. Ez a heti magazinműsor élő sugárzását jelentette. Ettől vált igazán aktuálissá és interaktívvá a televízió műsora, már a nézői véleményekre is azonnal tudtak reagálni a stáb tagjai.

  Az időközben elavult Hi-8-as berendezéseket 2001-től fokozatosan leváltotta a digitális kép- és hangtechnika, ami nagymértékben javította a műsor színvonalát, illetve megkönnyítette a napi munkánkat.

 Ez az új technológia lehetőséget adott arra, hogy az általunk készített anyagokat a körzeti televíziók és a „nagy" televíziók is elfogadták/használták, így az országos televíziós csatornákkal is felvehettük a kapcsolatot. Ez egyúttal kihívás is volt számunkra, hiszen folyamatosan lépést kellett és kell tartanunk a „nagyokkal". A stáb tagjainak szakirányú képesítést kellett szereznie.

  2009-ben a RITIN KHT. megszünése után a Nagyatádi Városi Televízió integrálódott a Nagyatádi Művelődési Központba. Az intézményegységek között szorosabb és szélesebb körű együttműködés vette kezdetét.
2010-ben indult el a Művelődési Központtal, a Városi Múzeummal, és Szoborparkkal közös webfelületünk, melynek köszönhetően műsoraink már az interneten is nyomonkövethetővé váltak, tudósításaink szöveges formában is olvashatóak voltak. Az első honlapos felületet 2011-ben egy korszerűbb megjelenés váltotta fel. 2012 januárjától adásaink teljes terjedelmében felkerülnek a világhálóra is.

2010-ben megkezdődött a Nagyatádi Művelődési Központ épületének felújítása. Ez Televíziónkat is érintette, hiszen stúdiónk is ott volt. A felújítás idejére ideiglenes helyekre költöztünk. (Sorrendben: ÁFÉSZ irodaház, régi Zeneiskola, régi Éltes Iskola). A költözések minden esetben új feladatok, kihívások elé állították munkatársainkat. Kezdve a stúdió hangszigeteléstől, a díszletek megtervezéséig és kivitelezéséig.

   2012-ben 16. születésnapunkról televízió és videótechnika-történeti kiállítással emlékeztünk meg. Az év folyamán több iskolai, óvodai csoportot láttunk vendégül, s mutathattuk be nekik munkánkat, eszközeinket.

2013-ban sikerült korszerűsítenünk képújság és adáslebonyolító rendszerünket, melynek eredményeképpen többször tudjuk ismételni műsorainkat, s így több nézőhöz juthatunk el.
2014. április 25-én, a Város Napján átadásra került felújított Nagyatádi Kulturális Központ épületébe költöztünk.
Ez évben ismét korszerűsítettünk. Az analóg surgárzás mellett már digitálisan is fogható műsorunk a LAT-SAT Kft hálózatán.
Munkatársaink, ma és a jövőben is azért dolgoznak, hogy minél több friss információval szolgáljanak nézőinknek hétről hétre, és minél színesebb hírműsort készítsünk a városban történt eseményekről.
Az eltelt 18 év alatt több száz órányi műsort készítettünk, bennük a várost érintő közéleti, kulturális, politikai és sport témájú eseményről adtunk hírt. Mindezt egyre bővülő archívumunkban digitális formában őrizzük meg az utókor számára..."mert Rólunk szól!"

 

 

 

Címkék: