Agrárkamarai fórum

A Somogy Megyei Területi Agrárkamara szervezésében gazdálkodói fórumra várták az érdeklődőket Nagyatádon. A tájékoztatón több témáról is szó esett. Hajdu Kornélia elmondta: a 2012. évi egységes kérelem keretében 25 jogcímre nyújthatják be igényeiket a gazdálkodók. A jogcímek közt szerepel például a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program, a különleges rizstámogatás, az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített bogyós támogatás, illetve a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás is.

Hajdu Kornélia arra is felhívta a gazdák figyelmét: a kérelmeket kinyomtatva, lepecsételve is el kell juttatniuk az MVH-hoz. A kérődző szerkezetátalakítási programra a támogatási igényeket az egységes kérelembeadás során kell jelezni- tette hozzá a szakértő.
A program a nemzeti kiegészítő támogatás pótlására szolgál, mely a termeléstől elválasztott bázis alapú.

A programba minden olyan gazdálkodó bejelentkezhet, aki rendelkezik SAPS jogosult területtel és a megadott 3 feltétel közül legalább az egyiknek megfelel. Az igénylőnek az egységes kérelembeadás során nyilatkoznia kell az állatlétszámról, és arról, hogy a három feltétel közül melyiket választja. Az egységes kérelmen belül a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás is szerepel. Támogatásra jogosultak azon mezőgazdasági termelők, akik az egységes kérelemben bejelentett, hasznosítási kódok szerint szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában a 143/2011-es VM rendelet szerinti A, B vagy C típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.

A szakember elmondta: a július 30-i és a november 15-ei határidő jogvesztő, amelyeket követően módosításra és hiánypótlásra nincs lehetőségük a gazdáknak. A mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65 %-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. 2012-ben országosan több mint 9 millió euró áll rendelkezésre a támogatás forrásaként. A keret túligénylése esetén a támogatási intenzitás arányosan csökkentésre kerül, és a forrás felosztásának sorrendje is az ABC nek megfelelően alakul majd. A tájékoztatón a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a juttatás igénybevételével kapcsolatos rendelet is, ami ez év január 1-től hatályos új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer szabályait állapítja meg.

A fórumon az is elhangzott, hogy megváltozott a kockázatkezelési közösséghez történő önkéntes csatlakozás feltételrendszere is. A csatlakozást választók hároméves időtartamra vállalnak tagságot, mely azt jelenti: a tárgyévet követő két évben nem mondhatják fel tagviszonyukat. Emellett a kárenyhítési hozzájárulás mértéke is változott. Ültetvény  és szántóföldi zöldség esetében 3000 Ft, míg egyéb szántóföldi kultúrák esetében 1000 Ft hektáronként.

Ettől az évtől a káresemények köre is bővült. Az eddig is figyelembe vehető aszálykár, belvízkár, jégeső, tavaszi- és téli fagykár mellett ezentúl a viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár alapján is lehet majd kárenyhítő juttatást igényelni. 2012-ben az egységes kérelem beadására az elektronikus felület árpilis 2-án nyílik meg.

Címkék: