Új testvérvárosa van Nagyatádnak

Egy újabb testvértelepüléssel gazdagodott Nagyatád. A szerbiai Torontálvásárhely polgármesterével hétfőn délelőtt írta alá Ormai István a testvérkapcsolatról szóló írásos megállapodást.

San Vito al Tagliamento, Kézdivásárhely, Nussloch, Krizsevci és Tardoskedd után ma már a szerbiai Torontálvásárhely is Nagyatád testvér-települése. A kapcsolatot igazoló dokumentumot ünnepélyes keretek között írták alá a városháza házasságkötő termében tartott rendezvényen. Az eseményen a város elöljárói mellett a szerbiai település képviselői is jelen voltak.

A Himnuszt követően Fejér Zoltán szavalta el József Attila A Dunánál című versét, majd Lebárné Buváry Andrea és Harkály Gyula adta elő a Honfoglalás című film betétdalát. A hivatalos rendezvényen elsőként Ormai István, polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Mérges Sándor szólt néhány szót az egybegyűltekhez. A Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke azt szeretné, ha összefűznék sorsukat a jelenlévők, és testvérként viselkednének egymással. A mostani testvérkapcsolati aláírással talán sikerül meggyógyítani azt a sebet, amelyet a Trianon okozott - jegyezte meg beszédében Mérges Sándor, majd átadta a szót Dr. Orbán Csabának. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a határon túli magyarságról beszélt, aki Erdélyből származik, és szívügyének tekinti a nemzet egységének a hangsúlyozását.  Dr. Orbán Csaba beszédében arra is kitért, hogy a kettős állampolgárság bevezetésével Magyarország jó úton halad afelé, hogy anyaországgá váljon.

A beszédeket követően került sor a dokumentumok ünnepélyes aláírására. Miután kézjegyével és pecsétjével ellátta a nyilatkozatot Ormai István és Balogi András, néhány ajándékot adtak át egymásnak a polgármesterek.  A pulpitus mögé először a torontálvásárhelyi polgármester lépett, aki röviden bemutatta a települést a jelenlévőknek.  Balogi András elmondta: a falu 1794-ben alakult meg, s elsősorban a református templom, illetve az ottani gyülekezet segített nekik megőrizni magyarságukat.  A torontálvásárhelyi polgármester után Ormai István is megosztotta gondolatit a jelenlévőkkel, aki hangsúlyozta: a szerbiaiakkal a kapcsolat magától alakult ki, s közösen fognak dolgozni az együttműködésért.  Az ünnepség a Szózattal ért véget, majd a rendezvény a városháza tanácstermében folytatódott, ahol Ormai István egy virtuális városnézésre invitálta Nagyatád legújabb testvértelepülésének, Torontálvásárhelynek a képviselőit.

A polgármesterek mellett a nagyatádi és a torontálvásárhelyi református gyülekezet is együttműködést írt alá az elmúlt napokban. Az istentiszteleten idősek és fiatalok vettek részt, melyen a helybeliek ajándékokkal is lehalmozták a szerbiai vendégeket. Egy 212 éves református gyülekezet lett a legújabb testvér-gyülekezete a nagyatádi református egyházközösségnek. Az együttműködésről szóló dokumentumot egy istentisztelet keretében írták alá a jelenlévők. December első vasárnapján is a harangszó jelezte, ünnepelni gyűltek össze a hívek a református templomban. Ezen az alkalmon Gyenge Károly hirdette az Úr igéjét. A torontálvásárhelyi lelkipásztor prédikációjából sem hiányozhattak a bibliai idézetek és imádságok, melyeket a mostani ünnepség tiszteletére választott. Az istentiszteleten a szerbiai gyülekezetet is bemutatta Gyenge Károly, aki elmondta: ők igazi mamutgyülekezetnek számítanak, hiszen közel 1600an vallják magukat reformátusnak Torontálvásárhelyen.

A gyülekezet tagjai jobbára idősek, ennek ellenére mindig vannak keresztelők és hittanos gyerekek. Egy fél évvel ezelőtt nyitották meg óvodájukat a torontálvásárhelyiek, melynek az Őrláng nevet adták. Az intézményben 3 óvónő foglalkozik a gyerekekkel, köztük a lelkész felesége, Gyenge Károlyné, aki a hitoktatás és a gyülekezeti munka mellett ezt a feladatot is vállalta. Az óvodában magyar népdalokat és mondókákat tanulnak a kicsik, mellyel a helybeliek remélik: még közelebb hozhatják magukhoz Magyarországot.

Az ünnepi prédikációt követően Jakab László Tibor is köszöntötte a megjelenteket, aki felolvasta azt a nyilatkozatot, melynek aláírására ezen az alkalmon került sor. A nagyatádi lelkész megjegyezte: a 70 éves gyülekezet életében mérföldkőnek számít az együttműködési dokumentum aláírása. Arról is beszámolt a jelenlévőknek, a gyülekezet tagjainak köszönhetően mennyi adomány - játék és könyv - gyűlt össze a torontálvásárhelyiek megsegítésére.  Az aláírást követően Varga Kitti énekelt a híveknek, akinek hangja az egész templomot betöltötte. Az ünnepségen az Úr asztala is meg volt terítve. Az Úrvacsora előtt Gyenge Károlyné hirdette az igét. A rendezvény közös énekléssel zárult, így ma már a nagyatádi református egyházközösségnek is van két testvér-gyülekezete. A lupényi mellett a 212 éves torontálvásárhelyi gyülekezet.